מר אלעד בר

מר
מר אלעד בר
טלפון: 
דוא"ל: 
תפקיד: 
ארץ: 
M.Sc. Year: