אודות המכון למוליכות על באוניברסיטת בר-אילן

 

המכון למוליכות-על בראשותו של פרופ' יוסף ישורון הוקם באוניברסיטת "בר-אילן" מתוך הכרה בחשיבותם של
מוליכי-על בכלל ומוליכי-על בטמפרטורות גבוהות בפרט, ולאור תרומתם המיוחדת של חוקרי האוניברסיטה
לתחום מתפתח זה. המכון מרכז ומתאם את העבודה הניסיונית והתיאורטית המתבצעת בתחום זה במחלקה לפיסיקה, במיוחד בנושאים הקשורים לחומר המערבולתי המגנטי (magnetic vortex matter) ולהתנהגות של
מוליכי העל בסקלות ננו-מטריות.

המעבדה למדידות מגנטיות

המעבדה למדידות מגנטיות, שבראשה עומד פרופ' יוסף ישורון, היא היום חלק של המכון למוליכות-על.
עיקר הפעילות במעבדה קשורה למדידת התכונות המגנטיות של מוליכי-על ולהתנהגות של
מוליכי העל בסקלות ננו-מטריות.

מחקרים יישומיים מתמקדים בנושאים הקשורים לרשת החשמל, כמו אגירת אנרגיה ושיפור איכותה (התקני SMES)
והגבלת זרמי קצר (התקני FCL). במעבדה פותח גם התקן זעיר לסטימולציה מגנטית של נוירונים במח (m-TMS) ואופיינו חלקיקים ננו-מטריים מגנטיים למטרות תעשייתיות.