מחקרים בסיסיים

נושאי מחקר עיקריים:

תכונות מגנטיות של מוצקים
תכונות מגנטיות של מוליכי על
Vortex matter במוליכי-על בטמפרטורות גבוהות
חוטים, טבעות ורשתות של מוליכי-על בסקלות ננו-מטריות