מר יוסי עדני

מר
מר יוסי עדני
M.Sc. Year: 

תחומי מחקר

Current distribution on HTS tapes and coils

פירסומים

 Calculated E-I characteristics of HTS pancakes and coils exposed to inhomogeneous magnetic fields

Y. Adanny, Y. Wolfus, A. Friedman, F. Kopansky and Y. Yeshurun

 Journal of Physics: Conference Series 43 (2006) 1068–1071