זהרחן סופר
סטודנטית לתואר שלישי

גב' זהרחן סופר

טלפון: 
דוא"ל: 
תפקיד: 
משרד: 
ארץ: 
תחומי מחקר: 
מוליכות-על, ננוטכנולוגיה, מגנטיות
M.Sc. Year: 
שנת הדוקטורט: 

פירסומים

Current dependence of the negative magnetoresistance in superconducting NbN nanowires
Zoharchen Sofer, Avner Shulov and Yosef Yeshurun

Scientific Reports 12, 22027 (2022).

https://doi.org/10.1038/s41598-022-26475-6

תזה

תיאור: 

התנגדות מגנטית שלילית בחוטי NbN מוליכי-על ננומטרים

תקציר:

מעבר הפאזה למוליכות-על מאופיין בירידה חדה של התנגדות המוליך לאפס בטמפרטורה קריטית, Tc. התנהגות שונה – התרחבות של מעבר הפאזה וערך סופי של ההתנגדות בטמפרטורות נמוכות – נצפתה בחוטים מוליכי-על חד-מימדיים (1D), כלומר בחוטים שהממד הרוחבי שלהם הוא מסדר גודל של אורך הקוהרנטיות. תופעה נוספת הנצפית בחוטים אלו היא ההופעה של התנגדות מגנטית שלילית (NMR), כלומר ירידה בהתנגדות בהשפעת שדה מגנטי. מן הבחינה הניסיונית הנושא נמצא בחזית המחקר, וההסבר לתופעה עדיין שנוי במחלוקת. העבודות עד כה התמקדו בתיאור ה-NMR בדגש על התלות בטמפרטורה ובשדה. מעט מאוד תשומת לב הופנתה לבדיקת ההשפעה של הזרם הזורם בחוט על ה- .NMR-אחד החידושים בעבודה הנוכחית הוא האפיון של השפעת הזרם על תופעת ה .NMR הדיסרטציה מתארת יצור ואפיון של שני דגמים שונים של NbN, שיוצרו בליתוגרפיה של e-beam; האחד הוא אמורפי עם מימדים רוחביים של אורך הקוהורנטיות והוא, איפוא, 1D. החוט השני הוא גרנולרי עם גודל אופייני של כ