מר ירון שטרן

ארץ: 
M.Sc. Year: 

תחומי מחקר

Critical properties of anisotropic spin glasses He1-xGaxTbx and Y1-xTbx