מר אברהם אוקסוסמן

מר
מר אברהם  אוקסוסמן
M.Sc. Year: 

תחומי מחקר

  Effects of alternating magnetic fields on transport properties of the second generation Y-Ba-Cu-O