מר הדר פנחס

טלפון: 
משרד: 
M.Sc. Year: 

תחומי מחקר

Second Peak Magnetization in Pnictides

קורות חיים

2012-2012:

ביצוע ניסויים מגנטיים באמצעות מערכות מדידה מגנטית SQUID) ו- (VSM וניסויים במערכות קריאוגניות וואקום.

 ביצוע אנליזות והסקת מסקנות מתוך תוצאות ניסיוניות באמצעות matlab.

החזרה לכשירות של מערכת מדידה מגנטית מכיול בקר הטמפרטורה ע"י מערכת מדידות הולכה (PPMS) בעבודה צמודה עם מהנדס אלקטרוניקה עד מדידות בטמפרטורות נמוכות.

               מתרגל מעבדה בפיסיקה לסטודנטים בהנדסה ובאופטומטריה:

בניית מערכת אופטית בסיסית הכוללת שימוש בלייזרים ועזרים אופטיים אחרים. בנוסף, שימוש בתוכנת Datastudio עבור אנליזה של אפקטים פיסיקליים.