ציוד למדידות

מדידות גלובליות

מגנטומטר VSM

   מגנטומטר VSM

  מגנטומטר לדגימה רוטטת שנבנה לעבוד בתחום טמפרטורומ 0.5 עד 800K

       ושדה של עד 16 טסלה.

פרופ' פרופ' קסין יאו ליד המערכת.

סוספטומטר SQUID

תחום טמפרטורות 2 עד 400K ושדה עד 5.5T.

   יעל רדזינר ליד המערכת.

Local Hall Probe Magnetometry based on an array of microscopic Hall probe designed and produced at the Weizmann Institute. Home-made system enables the measurements of the DC and AC local magnetic induction with a DC field up to 6.5 T and temperatures bet

מערכת  Hall Probe  המבוססת על מערך של Hall Probe מקרוסקופיים המוכנסים למערכת מדידה שתוכננה ונבנתה במכון וייצמן והמאפשרת מדידה של שדות  קבועים ומשתנים בעוצהה של עד 6.5 טסלה ובתחום טמפרטורות של 2 עד 150K.

שוקי וולפוס ליד המערכת

מדידות לוקליות

Magneto-Optical system for 2D imaging of magnetic induction with 40 mili-seconds time resolution and 1 micro-meter spatial resolution.

בינה קליסקי ליד המערכת המגנטו-אופטית.

Magneto-Optical system for 2D imaging of magnetic induction with 40 micro-seconds time resolution and 1 micro-meter spatial resolution.

Standing: Michael Bazilevich

Nano fabrication of superconducting loops and networks

Standing: Ilya Sochnikov

 

Hall-probe array

Fault Current Limiter (FCL).

Standing (right to left): Shuki WolfusYasha Nikulshin, Yosi Yeshurun,  Alex Friedman,  and Vladimir Rozenshtein

High-Temperature Superconducting Trasformer