הרב יהושע יגל (יוגל) ז"ל - דוקטורט כבוד מבר אילן - תשס"א